26 สิงหาคม 2564 มังกรพบแหล่งน้ำมันเชลออยล์ขนาดใหญ่

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/274903

ประเทศจีนพบแหล่งน้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน หรือเชลออยล์ขนาดใหญ่แห่งใหม่ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำมันดิบมากราว 1.27 พันล้านตัน แหล่งน้ำมันเชลออยล์ที่พบในครั้งนี้อยู่ในบริเวณบ่อน้ำมันต้าชิง มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และจากการค้นพบดังกล่าว จะทำให้ประเทศจีนสามารถบรรลุกำลังการผลิตน้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน หรือเชลออยล์ได้ปีละ 1 ล้านตันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บ่อน้ำมันต้าชิงแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) มีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสมัยใหม่ของประเทศจีนเป็นอย่างมาก โดยมีผลผลิตน้ำมันดิบตลอด 62 ปี ที่ผ่านมาสูงกว่า 2.4 พันล้านตัน