26 สิงหาคม 2563 ผบ. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีแถลงข่าวตรวจยึดไม้พะยูง มูลค่ากว่า ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/177549

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้พะยูงปริมาตร ๓.๑๘ ลูกบาศก์เมตร มูลค่ากว่า ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท ตามนโยบายของรัฐบาลให้เจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามการกระทำผิดเงื่อนไข และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ในปัจจุบันมีการลักลอบค้าไม้พะยูงจากฝั่งประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ ในการนี้ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดนสกัดกั้นการกระทำผิดเงื่อนไข และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างจริงจัง เนื่องจาก พล.ต. สวราชย์ แสงผล ผบ. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับทราบจากแหล่งข่าวว่า มีกลุ่มผู้ลักลอบค้าไม้พะยูงนำไม้พะยูงส่งไปประเทศเพื่อนบ้านที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่บ้านบางทรายน้อย ต. บางทรายน้อย อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร จึงสั่งการให้ พ.ต. บารมี ภักดีบุรุษ ผบ. ร้อยทหารพรานที่ ๒๑๐๗ ประสานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนประชุมวางแผนแล้วลงพื้นที่บริเวณที่ได้รับแจ้ง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่บ้านบางทรายน้อย ต. บางทรายน้อย อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยประมาณ ๘ – ๑๐ คน กำลังเตรียมขนไม้พะยูงลงจากรถเข็น เพื่อจะนำไปขึ้นเรือเหล็กติดเครื่องยนต์ที่จอดรอบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่บ้านบางทรายน้อย ต. บางทรายน้อย อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร ชุดลาดตระเวนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ เมื่อกลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันดันเรือเหล็กออกแล้ววิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบไม้พะยูงวางกระจัดกระจายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หลังจากนั้นจึงตรวจยึดของกลางมายังฐานปฏิบัติการร้อยทหารพรานที่ ๒๑๐๗ บ้านบุ่งอุทัย ต. นาสีนวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย ๒๑๐๗ ร่วมกับป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร ร่วมตรวจยึด การกระทำความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ บริเวณพื้นที่บ้านด่านคำ ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร ของกลางไม้พะยูง ๔๓ ท่อน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ร้อยทหารพราน ๒๑๐๗ ตรวจพบการกระทำความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ บริเวณพื้นที่บ้านบางทรายใหญ่ ต. บางทรายใหญ่ อ. เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน ๑๓๕ ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น พร้อมเรือเหล็กติดเครื่องยนต์ ๑ ลำ และเมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ สน. เรือมุกดาหาร ตรวจพบการกระทำความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ บริเวณพื้นที่บ้านบางทรายน้อย ต.บางทรายน้อย อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร ตรวจยึดของกลางไม้พะยูงจำนวน ๖๓ ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น พร้อมรถเข็นจำนวน ๑ คัน ไม้ที่ตรวจยึดทั้งหมดในครั้งนี้รวมจำนวน ๒๗๕ ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๓.๑๘ ลูกบาศก์เมตรมูลค่า ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท จากข้อมูลทางลึกทราบว่า กลุ่มขบวนการลักกลอบค้าไม้พะยูงมีความพยายามจะลักลอบส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ในเวลาที่ผ่านมาจับกุมไม้พะยูงในพื้นที่ จ. มุกดาหารเป็นจำนวนมาก