26 มีนาคม 2563 ชุดพยัคฆ์ไพร-พญาเสือ ประสานดีเอสไอ จัดการกลุ่มทุนรุกป่าเขาเรอ จ. ชลบุรี

ที่มา: https://www.naewna.com/local/481770

หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามกรณีที่ตรวจพบว่า มีกลุ่มทุน ผู้มีอิทธิพลบุกรุกยึดถือครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตพื้นที่ทรงสงวน ป่าเขาเรอ หมู่ 7 ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี ตามพระบรมราชโองการ พุทธศักราช 2465 ที่กองทัพเรือมอบให้กรมป่าไม้เมื่อปี 2538 เพื่อจัดทำโครงการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา และพื้นที่ทรงสงวน ในปี 2548 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้ยื่นขออนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนต่อฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือได้พิจารณาอนุญาตให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวนบริเวณป่าเขาเรอ 1,873 ไร่ ตามใบอนุญาตออกตามความในพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 16 กันยายน พุทธศักราช 2465 ที่ กห. 0500/1046 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 และเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมดำเนินคดีกับกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลแล้วถึง 5 คดี แต่กลุ่มทุนยังมีการฝ่าฝืนเข้าทำประโยชน์ต่อเนื่องอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยคดีแรกเข้าจับกุมเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 ได้ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมรถแบคโฮ 2 คัน ตรวจยึดพื้นที่ 6 ไร่เศษ

คดีที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 ตรวจยึดพื้นที่ 41 ไร่เศษ โดยเป็นพื้นที่ป่าและภูเขา 39 ไร่เศษ

คดีที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 61 ตรวจยึดพื้นที่ 1 งานเศษ ซึ่งคดีดังกล่าวอัยการสั่งไม่ฟ้อง

คดีที่ 4 เมื่อ 27 ธ.ค. 61 ตรวจยึดพื้นที่ 1 งานเศษ

คดีที่ 5 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 62 ตรวจยึดพื้นที่ 28 ไร่เศษ

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่า ยังมีการนำเครื่องจักรหนักย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ที่กีดขวางทางขึ้นลง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ เพื่อมิให้มีการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่หรือมีการบุกรุกเพิ่มเติม ขณะเดียวกันจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการนำเอกสารการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) เลขที่ 244 และ 245 หมู่ที่ 7 ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี มาขอออกโฉนด โดยการเดินสำรวจ และการนำไปออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทับซ้อนพื้นที่ของโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) แจ้งให้ฐานทัพเรือสัตหีบตรวจสอบการอนุญาตจับจองตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับในส่วนของกรมป่าไม้ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พิจารณาดำเนินการขอคัดถ่ายสำเนาการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) และสารบบการออกโฉนดที่ดินรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่ดิน และดำเนินการประมวลเรื่องรายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ จะประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) พิจารณารายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกทางหนึ่งเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ในพื้นที่ทรงสงวน ป่าเขาเรอทั้งหมดที่มีการออกโฉนดที่ดินแล้ว กองทัพเรือจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบว่า การออกโฉนดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และการออกโฉนดขัดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนหรือไม่ต่อไป