26 มิถุนายน 2564 ลักลอบตัดไม้เทียนทะเล เกาะสมุย

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2796562

นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ส่งเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร บูรณาการกำลังร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 เกาะสมุย และชุดปฏิบติการ กอ.รมน.ภาค4 พื้นที่เกาะสมุย ร่วมกันตรวจสอบติดตามขยายผลกลุ่มขบวนการทำไม้มีค่า ลักลอบขุดล้อมไม้เทียนทะเลเพื่อการค้า ซึ่งนิยมนำไปทำบอนไซเป็นไม้ประดับ ในท้องที่ ต.มะเร็ต และ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หลับพบเบาะแสมีการลักลอบตัดขุดล้อมไม้เทียนทะเลเพื่อทำการค้าบอนไซ

ขณะตรวจสอบยังมีกลุ่มขบวนการเข้ามาลักลอบตัดฟัน เพื่อเตรียมลักลอบขุดล้อมไม้เทียนทะเลออกจากพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลสืบหาข้อมูลในเชิงลึก เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มขบวนการลักลอบทำให้มีค่า ซึ่งสืบทราบว่าเป็นกลุ่มกระบวนการที่มาจากนอกพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เข้ามากระทำผิดอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และจะได้นำเรื่องราวแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยต่อไป

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกคำสั่ง ออกคำสั่งที่ 977 /2563 เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเล เมื่อวันที่ 21ก.ค. 63 ที่ผ่านมา ในส่วนของกรมป่าไม้ได้พิจารณากำหนดให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามกฏหมายเพื่อจะออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นไม้ห่วงห้าม ซึ่งเป็นการออกตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฉบับใหม่