26 มิถุนายน 2563 ป้องกันการละลายของธารน้ำแข็งในประเทศอิตาลี

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1876404

ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีรายงานว่าธารน้ำแข็งเปรเซนา (Presena glacier) ได้สูญเสียปริมาตรไปมากกว่า ๑ ใน ๓ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ความกังวลในสัญญาณความสูญเสียนี้ทำให้นักอนุรักษ์พยายามที่จะหยุดยั้งให้ได้และต้องแข่งกับเวลา เมื่อการละลายของธารน้ำแข็งไม่เคยรั้งรอเช่นกัน ดังนั้นเมื่อฤดูเล่นสกีสิ้นสุดลง จึงมีการใช้ผ้าใบกันน้ำสีขาวผืนใหญ่มาคลุมธารน้ำแข็งป้องกันแสงอาทิตย์ เนื่องจากพื้นธารน้ำแข็งเปรเซนามีการหดตัวอย่างต่อเนื่อง จึงต้องใช้ผ้าใบคลุมให้มากที่สุด ซึ่งมีการวางแผนว่าจะคลุมให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ผ้าใบกันน้ำเป็นแบบจีโอเท็กซ์ไทล์ (Geotextile) ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิดินและปริมาณน้ำ การนำมาคลุมธารน้ำแข็ง เพื่อให้สะท้อนแสงอาทิตย์ และรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่าผิวภายนอก เป็นการรักษาธารน้ำแข็งและหิมะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง น้ำแข็งในแถบอัลไพน์กำลังได้รับการปกป้องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งบริเวณชายแดนระหว่างแคว้นลอมบาร์เดียและภูมิภาคเทรนติโน อัลโต อาดิจ ได้มีการคลี่แผ่นผ้าใบคลุมหิมะเป็นแถบยาวครอบคลุมพื้นที่ที่ระดับความสูง ๒,๗๐๐ – ๓,๐๐๐ ม.