26 มกราคม 2564 ตามมาติดๆ ลูกเต่ามะเฟืองลืมตาดูโลกรังที่ ๖ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/548059

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐​ (ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ. พังงา และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ เจ้าหน้าที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้นเจ้าหน้าที่จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเลจำนวน ๔๕ ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีกจำนวน ๓๓ ตัว (รวมที่ปล่อยแล้วทั้งหมด ๗๘ ตัว) อนุบาลรอปล่อย ๗ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๒ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน (นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) ๘ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๖ ฟอง ไข่ลม ๓๕ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๓๖ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๗ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง