26 พฤษภาคม 2566 ขยายเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง 2023 ส่องแนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สิน”

บูรณาการหลักสูตรการศึกษา ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผ่านโครงการ "ต้นกล้าไร้ถัง" ที่นำโมเดลการจัดการขยะแบบ "ทับสะแกโมเดล" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์  (https://www.thairath.co.th/news/sustainable/2696843)

          ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ขยายเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง 2023 มุ่งสู่ 524 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งแนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สิน” สู่เยาวชน-ชุมชน 

         ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าบูรณาการหลักสูตรการศึกษา ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ผ่านโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ที่นำโมเดลการจัดการขยะแบบ “ทับสะแกโมเดล” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะ มาปลูกฝังเยาวชนให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ รียูส รีไซเคิล อัปไซเคิล และมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนหันมาคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมขยายเครือข่ายต่อเนื่องมุ่งสู่ 524 โรงเรียนทั่วประเทศ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียน พร้อมขยายสู่ชุมชน

          นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2566 โครงการต้นกล้าไร้ถัง ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 4 มีโรงเรียนเข้าร่วม 21 แห่ง ส่งผลให้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะสมรวมทั้ง 4 รุ่น จำนวน 524 แห่ง ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา สามารถช่วยลดปริมาณขยะเหลือ 20-30% ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 161 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 11,421 ต้น และขยายผลไปยังสถานศึกษาและชุมชนรวมกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ  

Skip to content