26 พฤษภาคม 2565 ทส.หารือ UNEP จัดการมลพิษจากพลาสติก สารเคมี

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2402405

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังหารือกับ Ms.Sonja Leighton-Kone รก.รอง ผอ.บริหารโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ว่า ได้หารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวทางการจัดการมลพิษจากพลาสติก และขยะทะเล การจัดการสารเคมี โครงการคาร์บอนต่ำ และตลาดคาร์บอน และได้ขอบคุณ UNEP ที่สนับสนุนทางเทคนิคเพื่อจัดตั้งระบบการติดตามขยะทะเลของไทยภายใต้ความร่วมมือ Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA)

ทั้งนี้ ยังได้ขอให้ UNEP สนับสนุนประเทศไทยสำหรับการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการเจรจา (INC) เพื่อเป็นกลไกสำหรับการเจรจาจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศตามข้อมติ “End plastic pollution : Towards an international legally binding instrument” ในช่วงปี ค.ศ. 2024 และยินดีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ (Ad-hoc OEWG) เพื่อหารือการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการสารเคมี และของเสียที่ดี ตามที่ได้รับรองในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา