26 พฤษภาคม 2564 ผืนป่าโลกฟื้นตัว! ขนาดเทียบเท่าฝรั่งเศส กลับมาเขียวชะอุ่มในช่วง 20 ปี

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000050619

งานวิจัยธรรมชาติล่าสุดโดยโครงการ Trillion Trees เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง WWF, BirdLife International และ Wildlife Conservation Society (WCS) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียมตั้งแต่ปี 2000 (พ.ศ.2543) พบพื้นที่ป่าขนาดเกือบ 59 ล้านเฮกตาร์ (หรือ 370 ล้านไร่) ลากยาวตั้งแต่ผืนป่าในประเทศมองโกเลีย ไปจนถึงตอนใต้ของบราซิล “มีขนาดเทียบเท่ากับประเทศฝรั่งเศส” ได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติโดยกลับมาเขียวชะอุ่มอีกครั้ง พื้นที่ป่าทั้งหมดถูกพบว่า มีศักยภาพดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5.9 กิกะตัน หรือมากกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปล่อยในแต่ละปี

จากงานวิจัยพบว่า กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ป่าแอตแลนติกในบราซิลได้ฟื้นกลับคืนมามากว่า 4.2 ล้านเฮกตาร์ (26 ล้านไร่) ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศเนเธอร์แลนด์ ในขณะที่ป่าไม้เขตหนาว (Boreal Forest) ทางตอนเหนือของมองโกเลีย ฟื้นตัวกลับมากว่า 1.2 ล้านเฮกตาร์ (7.5 ล้านไร่) พื้นที่ป่าในแอฟริกากลาง และประเทศแคนาดา ก็มีรายงานว่า ฟื้นตัวกลับมาเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การปล่อยให้ผืนป่าได้ฟื้นฟูตามธรรมชาตินับเป็นทางเลือกในการลดผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุด เนื่องจากผืนป่าเดิมนั้น มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพได้มากกว่า อีกทั้ง การปล่อยให้ป่าไม้ฟื้นกลับมาด้วยตัวเองมีต้นทุนถูก และยังเปิดโอกาสให้สัตว์ป่า และต้นไม้ท้องถิ่นกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง

แต่น่าเศร้าที่ในปัจจุบัน ปัญหาการสูญเสียพื้นทีป่าไม้ยังคงเกิดขึ้นใน “อัตราที่น่ากลัว” หรือกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า #เราสูญเสียพื้นที่ป่ารวดเร็วเกินกว่าที่ป่าจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ทัน แต่เมื่อใดก็ตามที่เราช่วยกันขจัดสิ่งรบกวนพื้นป่าได้ (เช่น การควบคุมพื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์ การล้อมรั้วป้องกันวัว หรือควายเล็มหญ้า เป็นต้น) ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ราว 1 ใน 3 ในแต่ละปี