26 พฤษภาคม 2563 พายุฝนถล่มโคราชส่งผลดีน้ำท่วมขังนาข้าวนับหมื่นไร่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/agriculture/news_684382/

จากอิทธิพลของสภาพอากาศในช่วงนี้ ที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยในช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๗ พ.ค. ๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๓ ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างฉับพลัน ส่งผลดีกับพื้นที่ทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรใน ต. ดอนชมพู อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา ทำให้มีน้ำท่วมขังนาข้าว หลังจากชาวนาปลูกข้าวนาปีใน อ. โนนสูงจำนวนกว่า ๑ หมื่นไร่ รอฝนมานานกว่า ๑ สัปดาห์แล้ว ชาวนาต่างดีใจที่มีน้ำฝนมาช่วยทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโต หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งมานานหลายเดือน