26 พฤษภาคม 2563 พายุถล่ม จ. บุรีรัมย์ ศาลากลางอ่วมกระจกแตกทั้งบาน ปภ. สั่งเตรียมรับมือ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/update-news/news_4197338

เกิดเหตุพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนัก และลมกระโชกรุนแรงในพื้นที่ จ. บุรีรัมย์นานกว่า ๑ ชม. โดยเฉพาะที่บริเวณศาลากลางจังหวัด กระแสลมได้พัดกระจกด้านหน้าของสำนักงานคลังจังหวัด ตั้งอยู่ชั้น ๑ ซึ่งมีขนาดความกว้าง ๑๒๐ ซม. ยาวประมาณ ๒๓๕ ซม. แตกละเอียดทั้งบาน สร้างความตื่นตกใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ แต่เคราะห์ดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีใครยืนอยู่ใกล้ประตู จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ทั้งนี้ยังมีรายงานว่าในพื้นที่ อ. ปะคำ ก็มีฝนตกอย่างหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากสวนยางพาราของเกษตรกร ฝั่งทิศตะวันตกของบ้านซับสมบูรณ์ ต. หูทำนบ อ. ปะคำ ซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้บันทึกคลิปขณะกระแสน้ำป่าที่มีสภาพเหลืองขุ่นไหลหลากอย่างรุนแรงไว้ด้วย ขณะที่นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ทำหนังสือไปยังนายอำเภอทั้ง ๒๓ อำเภอ ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน สิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัย หากก็เกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบในเบื้องต้นทันที ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๖๖๖ ๕๕๖-๙ และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ