26 พฤศจิกายน 2566 สธ. เดินหน้า ‘เมืองสุขภาพดี’ กระตุ้น ‘น่านโมเดล’ ก่อนขยายต่อ 12 จังหวัด

งานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (Healthy Cities MODELs)

ที่มา: https://www.thecoverage.info/news/content/5800

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.น่าน โดยมี พญ.นวลสกุล บำรุงพงศ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เศรษฐกิจสุขภาพเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นที่สำคัญของ สธ. และรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) “หนึ่งเขตสุขภาพ หนึ่งพื้นที่อายุยืน” ในทุกจังหวัด ภายใต้การพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” โดยปักหมุด Kick Off ที่ จ.น่าน หรือ “Nan Healthy Cities MODELs” เป็นแห่งแรก ซึ่งครอบคลุมกรอบหลัก 3 ด้าน คือ Health Care Infrastructure, Environment Policies และ Urban Design ดำเนินการภายใต้ 6 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งเป็นแนวทางและหลักการในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ให้ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี ซึ่งประกอบด้วย

  1. มีคณะกรรมการอำนวยการเมืองสุขภาพดีระดับจังหวัด
  2. มีคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน
  3. มีกิจกรรมในถนนสายอาหารสุขภาพและโรงแรม
  4. มีกิจกรรมด้านสุขภาพ อาหารปลอดภัย ส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตดี
  5. มีผลลัพธ์การดำเนินงานในรูปแบบของโครงการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และมีการกำกับติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
  6. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละพื้นที่สู่สาธารณะในวงกว้าง

นพ.โอภาส กล่าวว่า งานแสดงผลงานฯ มีจุดประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร รวมทั้งนายแพทย์ สสจ. ทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา Healthy Cities MODELs ยกระดับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยมี จ.น่าน เป็นเมืองต้นแบบ และมี 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content