26 พฤศจิกายน 2565 ซีแอนด์จีฯ ร่วมประชุมสุดยอดซีอีโอ ตั้งเป้าสานต่อนโยบาย ดูแลสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7381570

ซีแอนด์จีฯ ร่วมประชุมสุดยอดซีอีโอแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2022 (APEC CEO SUMMIT 2022) ตั้งเป้าสานต่อนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

  การประชุมซีอีโอแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 2022 หรือ APEC CEO SUMMIT 2022
ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจชั้นนำของเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญระดับโลกทั้งจากภาครัฐ และเอกชนร่วมประชุมและหารือความร่วมมือในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการเปิด
เขตเสรีการค้าและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาในทุกมิติในอนาคต

  บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมขนาด 500 ตัน/วัน ขณะนี้บริษัทฯและบริษัทในเครือ
มีแผนจะพัฒนาโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอีก 2 แห่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย
หนองแขม และอ่อนนุช ขนาดแห่งละ 1,000 ตัน/วัน