26 พฤศจิกายน 2564 น้ำป่าหลากท่วมชุมชนชานเมืองนครศรีฯ เตือนยกระดับการเฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่อง

ที่มา:

https://mgronline.com/south/detail/9640000117292

ฝนตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำท่าดี ในเขตเทือกเขาหลวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ไหลผ่านคลองท่าใหญ่เข้าสู่คลองท่าดี และเข้าสู่ ต.กำแพงเซา ไชยมนตรี และมะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ทำให้ระดับน้ำหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายหลัง รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร และเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่าง ต.ไชยมนตรี กับ ต.มะม่วงสองต้น ประชาชนอพยพ และขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของไว้บนที่สูง โดยสายน้ำเส้นนี้จะหลากต่อเข้าสู่ตัวเมืองในเขตเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนลุ่มต่ำ โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเร่งระบายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำระลอกใหม่แล้ว สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ริมธารเชิงเขาตลอดแนวเทือกเขาหลวง เพิ่มความระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนัก