26 พฤศจิกายน 2562 “วราวุธ”รมว.ทส. มอบหนังสือป่าชุมชนแม่ทา ชูเป็นพื้นที่ต้นแบบ คทช.

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3089075

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน​ทำกิน จำนวน 14 คนจาก 7 หมู่บ้่าน และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 10 หมู่บ้าน มอบกล้าไม้ให้ผู้แทนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

พร้อมทั้งพูดคุยกับผู้แทนชุมชนต่างๆ ซึ่งมาจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ทั่วประเทศที่มาเข้าร่วมโครงการ ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จการจัดการที่ดินตามโครงการ คทช.

โดยชุมชนแม่ทาเป็นชุมชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)​ ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งเยี่ยมชมความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ดินตามโครงการ คทช. พื้นที่ตำบลแม่ทาด้วย

นายวราวุธ  กล่าวว่า การที่จะต่อยอด คทช. ได้นั้น กำลังของเจ้าหน้าที่มีอยู่ก็หยิบมือเดียว ในการที่พี่น้องประชาชน ทั้งเหนือกลางอีสานใต้ ได้มาเห็นด้วยตัวเอง ได้ฟังจากปากของพี่น้องประชาชนที่ประสบความสำเร็จ และสามารถใช้ประโยชน์จากที่ทำกินที่ได้จากโครงการ คทช. นั้นเป็นอย่างไร และประสบความสำเร็จนั้น เป็นอย่างไร และเมื่อ ได้เห็นกับตาได้คุยกับเจ้าตัวแล้ว

โดยขอให้นำกลับไปยังภูมิลำเนาของท่านเอง เพื่อที่จะนำไปขยายความและพูดต่อๆ กัน กับพี่น้องประชาชนในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่ว่า ที่จริงแล้วหัวใจของ คทช. พอทำสำเร็จแล้ว เกิดประโยชน์แค่ไหน มันสำเร็จจริงๆ ไม่ใช่แค่นโยบายที่ฝันเฟื่องอยู่ในอากาศ

วันนี้เป็นหลักฐานที่ดีในการที่เรามีสมุดประจำตัวของพี่น้องเกษตรกรแต่ละคนว่า มีที่ทำกิน มีสิทธิ์ทำกินได้ขนาดไหน จึงเป็นหัวใจสำคัญว่าวันนี้ สิ่งที่สำคัญคือการที่แลกเปลี่ยนความรู้ การเล่าสู่กันฟังของพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาค

ได้เห็นและไปถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ เพื่อที่จะสามารถให้ราชการไม่ว่าจะเป็น กรมป่าไม้ กรมที่ดิน สปก. หรือทุกพื้นที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คทช. นั้นสามารถดำเนินการ ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ติดขัด ต้องขออาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกรในทุกๆ จังหวัด ในการที่จะดำเนินการตามโครงการ คทช. นี้ได้

หลังจากนั้นรมว.ทส. ได้เดินทางไปยัง รงเรียนวัดห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเป็นการลดขยะที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังได้แจกถุงผ้าให้กับผู้บริหารโรงเรียนนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง