26 พฤศจิกายน 2562 กทม.เช้านี้ฝุ่นลดลง ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศดีมาก 7 เขต

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/117359

จากการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)ตรวจวัดได้ 21-42 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย 30 มคก./ลบ.ม.โดย ค่า PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่ตรวจวัด

เขตที่มีระดับค่าฝุ่นระดับดีมาก 7 เขต คือ 1.เขตบางรัก บริเวณถนนนราธิวาส 2.เขตบางกะปิ บริเวณถนนนวมิทร์ 3.เขตยานนาวา บริเวณถนนพระราม 3 4.เขตพระนคร บริเวณถนนสามเสน 5.เขตลาดกระบัง บริเวณถนนลาดกระบัง 6.เขตจตุจักร บริเวณถนนพหลโยธิน 7.เขตพญาไท บริเวณถนนพระราม 6 และ มีระดับค่าฝุ่นระดับดี 15 เขตและ ระดับปานกลาง 2 เขต

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้มีเมฆบางส่วน