26 ธันวาคม 2565 เผย 20 ประเทศ ที่มี “ความหลากหลายทางชีวภาพ” มากที่สุดในโลก

ที่มา : https://www.salika.co/2022/12/25/world-top-20-biodiversity/

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” (biodiversity) มีความสำคัญต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ตลอดจนมลพิษ และยาฆ่าแมลง

  สำหรับประเทศไทยซึ่งรั้งอันดับที่ 20 ของโลกนั้น มีดังนี้

  1. จำนวนสายพันธุ์นก : 936

  2. จำนวนสายพันธุ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ : 153

  3. จำนวนสายพันธุ์ปลา : 2,150

  4. จำนวนสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : 314

  5. จำนวนสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคลาน : 468

  6. จำนวนสายพันธุ์พืชมีท่อลำเลียง : 6,600

  ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การสูญเสียถิ่นที่อยู่ การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ามากเกินไป รวมถึงมลพิษและยาฆ่าแมลง

  นอกจากนี้ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกยังสามารถช่วยชะลอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ