26 ธันวาคม 2565 ข้อแตกต่าง ความเป็นกลางทางคาร์บอน – การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ที่มา : https://www.springnews.co.th/news/infographic/833661

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality กับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net-Zero GHG Emissions มีอะไรบ้าง ?

  เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่อง Keep The World กลายเป็นเทรนด์ของโลก ถึงแม้ว่า ต่อให้ปิดหูปิดตา ทำตัวไม่สนใจใยดีๆ เรื่องพวกนี้ ยังไง แต่สุดท้ายแล้วก็คงไม่มีทางหนีมันไปไม่พ้น และเมื่อหนีไม่พ้น ก็คงไม่มีทางอื่น นอกจาก “เข้าร่วม” มันเสียเลย และควรศึกษาเรียนรู้ไปกับเรื่องพวกนี้ เพราะมันคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

  ณ เข็มนาฬิกาเดินอยู่ ณ ปัจจุบัน เรื่องที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงอยู่บ่อยๆ ก็คือคำว่า ความเป็น
กลางทางคาร์บอน หรือ Carbon neutrality และอีกคำที่ถูกพูดถึงในวงกว้างไม่แพ้กันก็คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net zero emissions“ ซึ่งทั้ง 2 คำ มีความหมายใกล้เคียงกันมาก แต่จริงๆแล้ว มันมี “ความแตกต่าง” กันอยู่  ซึ่งทั้ง 2 สิ่ง แตกต่างกันอย่างไร

  ความเป็นกลางทางคาร์บอน : การปล่อย CO 2 คาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมมนุษย์สมดุลด้วยการดูดกลับ CO 2 ภายในเวลาที่กำหนด

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ : การปล่อย GHG ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมนุษย์สมดุลด้วยการดูดกลับ GHG ก๊าซเรือนกระจก ภายในเวลาที่กำหนด