26 ธันวาคม 2563 จังหวัดแพร่รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำกั้นกระสอบทราย เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201226145900753

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสา พร้อมทั้งร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ/กั้นกระสอบทราย เพื่อยกระดับน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยอำเภอเมืองแพร่ กำหนดแผนทำทำนบกระสอบทราย กั้นลำน้ำยม 5 จุด และลำน้ำสาขา 2 จุด รวม 7 จุด เพื่อผลิตน้ำประปาใช้ในเขตรับผิดชอบประส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ ซึ่งจะช่วยเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนอำเภอเมืองแพร่ในฤดูแล้งที่จะมาถึงได้ 1,232 ครัวเรือน ประชากรได้รับประโยชน์จำนวน 2,975 คน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 2,500 ไร่ บริเวณลำน้ำยม บ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่