26 ธันวาคม 2562 แหล่งน้ำดิบผลิตประปาห้วยแถลงเหลือใช้ไม่ถึงเดือน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_562646/

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คุกคามขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง ล่าสุด ชาวบ้านบึงตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาหมู่บ้านไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง สาเหตุจากภัยแล้ง ทำให้แหล่งน้ำดิบสระบึงตะโก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ แห้งขอด เหลือปริมาณน้ำไม่ถึงร้อยละ 10 ของความจุ และไม่สามารถที่จะสูบน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ต้องสำรองน้ำไว้ใช้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาปกติที่มีคนใช้น้ำมากทำให้น้ำไม่ค่อยไหล และต้องรองน้ำใส่ภาชนะทุกชนิดที่สามารถรองเก็บไว้ได้ เนื่องจากกลัวน้ำจะไม่ไหล โดยสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่นี้อาจมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้นอีก ส่วนแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนต้องหาแหล่งน้ำฉุกเฉินและขุดบ่อบาดาลช่วยเสริมเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ด้านนายเนื่อง ขอมีกลาง อายุ 52 ปี ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแคน กล่าวว่า น้ำประปาหมู่บ้านแห่งนี้แต่ก่อนมีน้ำเยอะ ปี ๆ หนึ่งน้ำในสระไม่เคยขาด แต่ในปีน้ำกลับแห้งขอด เพราะภัยแล้ง คาดเหลือน้ำใช้ไม่ถึงเดือน ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือนต่างหวั่นวิตกว่าจะไม่มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้ง