26 ธันวาคม 2562 เสือโคร่ง..ลดโลกร้อน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1734130

เสือโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera tigris เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นับเป็นหนึ่งในสัตว์ใหญ่ของป่า ที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เนื่องจากการปรากฏตัวของเสือโคร่ง บ่งชี้ว่า ป่าแห่งนั้น มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ ทำให้เสือโคร่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่า เสือโคร่งที่พบในโลกปัจจุบันมี 6 ชนิดพันธุ์ย่อย (subspecies) คือ เสือโคร่งไซบีเรีย เสือโคร่งเบงกอล เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งสุมาตรา เสือโคร่งจีนใต้ และเสือโคร่งมลายู ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว 3 ชนิด ได้แก่ เสือบาหลี เสือชวา และเสือแคสเปียน จากการประเมินจำนวนเสือโคร่งลดลงถึงร้อยละ 95 จากการถูกล่ามาตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 จาก 100,000 ตัว เหลือเพียง 3,200 ตัว ใน 13 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย (เกาะสุมาตรา) ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล รัสเซีย ไทย เวียดนาม และไม่กี่ตัวในเกาหลีเหนือ การอนุรักษ์เสือโคร่งไว้ในป่าจึงมีความสำคัญมาก

น.สพ.เกษตร สุเตชะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ถ้าเสือโคร่งยังอยู่ อาหารของเสือ เช่น เก้ง กวางป่า หมีขอ กระทิงป่า ฯลฯ จะต้องมีอยู่อย่างพอเพียง ให้เสือล่าเพื่อควบคุมจำนวนประชากร แต่เมื่อมนุษย์ไปล่าเสือมาทำยาตามความเชื่อผิด ๆ นั่นเท่ากับทำลายสมดุลธรรมชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะเมื่อเสือถูกดึงออกจากระบบ สัตว์กินพืชจะเพิ่มขึ้น ป่าถูกทำลายเพิ่ม ความชื้นลดลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฤดูแล้งยาวนาน น้ำกิน น้ำใช้ลดลง สุดท้ายมนุษย์จะได้รับผลกระทบย้อนกลับมาเข้าตัวอย่างหนีไม่พ้น.