26 ธันวาคม 2562 กทม. – ปริมณฑล ฝุ่น 2.5 ไม่เกินเกณฑ์ทุกพื้นที่ อากาศปานกลางถึงดี

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/123287

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

วันที่ 26 ธ.ค.62 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 23 – 49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง – ดี ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

กรมอุตุนิยมวิทยา : พบ ท้องฟ้าโปร่ง ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com