26 ตุลาคม 2564 เปลี่ยนผ่านฤดู เฝ้าระวัง PM2.5 กลาง พ.ย.นี้

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/524767

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในช่วงนี้ยังอยู่ในระดับปกติ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีในบางวัน ซึ่งลักษณะอากาศที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูเกิดความแปรปรวนของกระแสลม ทำให้ลมนิ่ง อากาศสงบ ค่าฝุ่นจึงลอยตัวต่ำ ปกคลุมไปทั่วเมือง ซึ่งคาดว่าตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับตัวการสำคัญที่ทำให้ค่าฝุ่นฟุ้งกระจาย ประมาณร้อยละ 50 ของปัญหามาจากเรื่องยานพาหนะบนท้องถนน ยิ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลยิ่งเกิดการเผาไหม้ที่เข้มข้น อีกทั้งยังมีรถเก่าอายุเกิน 7 ปีที่บางคันขาดการตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบำรุงเครื่องยนต์ ทำให้รถปล่อยควันดำออกมาเป็นมลพิษทางอากาศ ต้นเหตุ PM2.5 จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถทุกคนต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอช่วยกันลดค่าฝุ่น PM2.5 และเพื่อบรรเทาปัญหาระยะยาว ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่างแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ” เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป