26 ตุลาคม 2563 ยึดคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/south/1961501

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค ๔ นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าถูกลักลอบตัดไม้บนภูเขาสูง ในพื้นที่เขตป่าสงวนต้นน้ำนิคมเบตงตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และอยู่ในเขตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ ๒ (ป่าสิริกิติ์) บ้านนากอ หมู่ ๙ ต. อัยเยอร์เวง อ. เบตง จ. ยะลา เป็นป่าต้นน้ำเหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ตรวจสอบพบมีกลุ่มบุคคลบุกรุกขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเหนือฝายกันน้ำบ้านนากอรวม ๕ แปลง แปลงแรกอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๕๓๘ ม. พื้นที่ป่าไม้เสียหาย ๔ ไร่ แปลงที่ ๒ บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล ๖๒๐ ม. ป่า พื้นที่ป่าไม้เสียหาย ๑ ไร่ ๓ งาน แปลงที่ ๓ สูงจากระดับน้ำทะเล ๖๔๗ ม. พื้นที่ป่าไม้เสียหาย ๑ ไร่ ๒ งาน แปลงที่ ๔ สูงจากระดับน้ำทะเล ๖๖๕ ม. พื้นที่ป่าไม้เสียหาย ๑ ไร่ และแปลงที่ ๕ สูงจากระดับน้ำทะเล ๕๘๕ ม. พื้นที่ป่าไม้เสียหาย ๕ ไร่ พบมีดพร้า ๒ เล่ม จอบ ๑ ด้าม ตรวจยึดเป็นของกลาง แต่ไม่พบผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วัดพิกัด ปักป้ายยึดคืนพื้นที่ และบันทึกกล่าวโทษ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อพนักงานสอบสวน สภ. อัยเยอร์เวง อ. เบตง จ. ยะลา เพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย