26 ตุลาคม 2563 พื้นที่คุ้มครองช่วยให้นกน้ำปรับตัว

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1961430

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลักดันพื้นที่การกระจายพันธุ์ของสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะพวกที่อาศัยหากินกับแหล่งน้ำ แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของหลายสายพันธุ์ เช่น ความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัยและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ แต่เมื่อเร็วๆ นี้มีการศึกษาใหม่นำโดยมหาวิทยาลัยเตอร์กู ประเทศฟินแลนด์ ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่คุ้มครองช่วยสร้างความสะดวกในการปรับตัวของนกน้ำในฤดูหนาว ให้เข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ นักวิจัยตรวจสอบบทบาทของพื้นที่คุ้มครองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนกน้ำฤดูหนาวในยุโรปและแอฟริกาเหนือ ชุมชนของสายพันธุ์เหล่านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่า จะเคลื่อนย้ายเร็วขึ้นภายในพื้นที่คุ้มครองเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ นักวิจัยเผยว่า ประชากรนกน้ำที่ขยายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ขยายได้เร็วขึ้นกว่าร้อยละ ๔๐ ในพื้นที่คุ้มครองเมื่อเทียบกับพื้นที่ภายนอก โดยเฉลี่ยแล้วชุมชนนกน้ำได้เปลี่ยนไปอยู่ในพื้นที่คุ้มครอง ซี ๙๐ กม. ใน ๒๕ ปี พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองไม่เพียงแต่เพิ่มการออกไปตั้งถิ่นฐานของนกน้ำในพื้นที่ทางตอนเหนือเท่านั้น แต่ยังป้องกันการสูญพันธุ์ในท้องถิ่นทางตอนใต้ เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่คุ้มครองสามารถนำไปสู่การขยายพันธุ์โดยรวมได้นั่นเอง