26 กุมภาพันธ์ 2565 แม็คโครจับมือกรมอุทยานฯ ส่งต่อ “อาหารส่วนเกิน” ให้สัตว์ป่าได้อิ่มท้อง

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9650000018832

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ทางอาหารเพื่อสัตว์ป่า

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับอาหารเพื่อสัตว์ป่า จากบริษัท สยามแม็คโครฯ เนื่องจากปัจจุบันกรมอุทยานฯ รับผิดชอบดูแลสัตว์ป่าพ่อแม่พันธุ์ สัตว์ป่าของกลาง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ในขณะที่งบประมาณในการดูแลมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาหารสัตว์ป่าครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลสัตว์ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท สยามแม็คโคร ฯ จะมอบอาหารที่ยังรับประทานได้หรือเรียกว่า “อาหารส่วนเกิน” (Food Waste) ที่เหลือจากการจำหน่าย เช่น ผัก ผลไม้ อาหารสด เป็นต้น ให้หน่วยงานพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่อยู่ใกล้กับสาขาของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่ง ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง