26 กุมภาพันธ์ 2565 อุทกภัยระลอกใหม่ นราธิวาส ครอบคลุม 13 อำเภอ ได้รับความเสียหายหนัก

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3204135

จากประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง คลื่นลมแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส อย่างรวดเร็วในห้วง 2 วันที่ผ่านมา (24-25 กุมภาพันธ์ 2565) ประกอบด้วย อ.เมืองนราธิวาส ระแงะ จะแนะ บาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ ศรีสาคร สุไหงโก-ลก แว้ง สุคิริน สุไหงปาดี ตากใบ และเจาะไอร้อง

โดยพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำในห้วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมขังสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมขัง อีกทั้งถนนหนทางหลายสายถูกตัดขาดโดยเฉพาะเส้นทางสายรองในหมู่บ้านต่างๆ โดยอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ได้แก่ อ.เจาะไอร้อง สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก ศรีสาคร จะแนะ ระแงะ แว้ง สุคิริน เป็นต้น ที่น้ำจากเทือกเขาไหลลงมาสมทบ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมของอุทกภัยในครั้งนี้เบื้องต้นหนักสุดจำนวน 8 อำเภอ 39 ตำบล 115 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 6,851 หลัง ความเสียหายด้านการเกษตร บ่อปลา 8 ไร่ โค 4 ตัว พืชสวน 2,582 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนเสียหาย 28 สาย สถานที่ราชการ โรงเรียน 3 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์แม่น้ำทั้ง 3 สาย เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดนราธิวาส คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำสุไหงโกลค ทั้ง 3 สาย นี้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง