26 กุมภาพันธ์ 2565 พบจุดความร้อน ในป่าบริเวณฝั่งแม่น้ำแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6911131

สถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง (คณะทำงานชุดที่ 17) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ทำการตรวจสอบจุด Hotspot ตามพิกัด 47Q E455740 N2014626 บ้านวังตวง ม.9 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พบเกิดไฟไหม้บริเวณ กม. 4-5 ฝั่งแม่น้ำแม่แจ่ม จึงบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ 8 นาย ร่วมกับ เครือข่ายบ้านวังตวงอีก 7 นาย เข้าดับไฟที่ไหม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าเต็งรัง ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการฯ เข้าพื้นที่เพื่อดับไฟตั้งแต่เวลา 09.25 น. ซึ่งมีพื้นที่ถูกเผาประมาณ 2 ไร่ สามารถควบคุมไฟให้ดับลงได้ในเวลา 11.00 น. โดยมีพื้นที่ป่าถูกเผาเสียหายราว 5 ไร่