26 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ดับไฟป่าขอนแก่น เร่งสร้างแหล่งเก็บน้ำ บ.ห้วยห้อม ป้องกันสถานการณ์บานปลาย

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/223200

นายแวว ชำนาญมูล หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าขอนแก่นชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าขอนแก่น สังกัดส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องปราบปราม และควบคุมไฟป่า ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าพื้นที่อุทยานฯ สาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน เร่งทำเสวียนเก็บน้ำดับไฟป่า และจนท.อุทยานฯ สาละวิน ได้นำรถบรรทุกน้ำมาเติมน้ำที่เสวียนเก็บน้ำดับไฟป่า บริเวณจุดเฝ้าระวัง เข้า-ออก ของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ บ.ห้วยห้อม ม.2 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 จุด

นายติณณ์ วงรินยอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมปฏิบัติการบิน ตามแผนการใช้อากาศยานตามโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน โดยในการบินดังกล่าว พบไฟป่าหลายจุด โดยจุดที่พบในพื้นที่รับผิดชอบ ได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าเข้าไปทำการดับไฟจนสำเร็จ

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า โดยทั่วไปยังคงมีการลอบเผาป่าอยู่ในหลายพื้นที่ ตั้งแต่ อ.ปาย ถึง อ.สบเมย ขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ การดำเนินมาตรการลดเชื้อเพลิงในป่าด้วยการทำแนวกันไฟและชิงเผายังคงดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ เพื่อหวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อถึงเดือนมีนาคมจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดและส่งผลต่อการร่วงของใบไม้ในป่าและการลอบเผาป่าที่จะส่งผลรุนแรงด้านหมอกควัน