26 กุมภาพันธ์ 2563 จิสด้า ใช้ดาวเทียมติดตามพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า จ. ตราด พบเสียหายหลายจุดแถบเทือกเขาบรรทัด โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนไทย – กัมพูชา ประมาณ 5,600 ไร่

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200226102338000

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) ได้ใช้ดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 23 ก.พ. ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบริเวณ จ. ตราด พบพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง และแนวไฟกระจายหลายจุดแถบเทือกเขาบรรทัด จ. ตราด โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนไทย – กัมพูชา รวมพื้นที่ประมาณ 5,600 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตประเทศไทย 1,600 ไร่ และในเขตประเทศกัมพูชา 4,000 ไร่ ส่งผลให้หลายพื้นที่ใน จ. ตราด และพื้นที่ใกล้เคียงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่าที่พัดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางฝั่งตะวันตกของ จ. ตราด ทั้งนี้ จากภาพยังพบหลายพื้นที่ไฟได้ดับลงแล้ว โดยทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้างประมาณ 2,500 ไร่ และบางพื้นที่ยังคงเกิดการเผาไหม้อยู่ประมาณ 3,100 ไร่ ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อน หรือ Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS  ยังแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพื้นที่และช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจนด้วย