26 กันยายน 2565 หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง สำรวจประชากรสัตว์ป่าดอยม่อนจอง

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/social/2744280

หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง นำโดย นายสังวร ฝั้นเมา หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจข้อมูลกลุ่มประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ ดอยม่อนจอง ซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ซึ่งมีความสูงราว 1,929 เมตร มีพื้นครอบคลุม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.สามเงา จ.ตาก ตั้งอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยตอนกลาง เป็นภูเขาหินปูนผสมหินทราย หินเชลล์ และหินแกรนิตปะปนกัน และปกคลุมไปด้วยผืนป่าดิบเขา ป่าสน และยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ในการลงพื้นสำรวจข้อมูลประชากรสัตว์ป่าโดยใช้ “กล้องดักถ่ายภาพ” (Camera trap) เป็นอีกหนึ่งในเครื่องบันทึกภาพและวีดีโอที่จะช่วยประเมินความหลากหลายประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่า ติดตั้งกล้องทั้งหมด 19 จุด โดยจะพิจารณาจากความถี่ของการปรากฏจากภาพถ่าย และวีดีโอ ร่องรอยสัตว์ป่า เช่น รอยตีน รอยคุ้ย กองมูล ขน และรอยพ่นฉี่ ในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่า และติดตามศึกษาแนวโน้มของประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ได้ ณ ดอยม่อนจอง หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่