26 กันยายน 2565 จัดการน้ำเสียในฟาร์มและโรงงานด้วยเทคโนโลยีแบบเมมเบรน

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/126087

บริษัท สวิตเตอร์โค (ZwitterCo) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ระดมทุนเงินจำนวน 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,238 ล้านบาท) เพื่อขยายเทคโนโลยีการจัดการน้ำด้วยการใช้การกรองน้ำแบบเมมเบรน (Membrane Process) ของบริษัท ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นประโยชน์กับการบำบัดน้ำเสียของฟาร์มขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำด้วยวิธีการกรองน้ำแบบเมมเบรน (Membrane Process) ได้รับการจดสิทธิบัตร และผ่านการทดลองจากห้องทดลองของมหาวิทยาลัยทัฟส์ (Tufts University) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้จัดการน้ำเสียได้หลายรูปแบบ เช่น น้ำเสียที่มาจากมูลสัตว์ น้ำเสียจากการแปรรูปอาหาร น้ำเสียจากการผลิตภัณฑ์จากนม และอื่น ๆ โดยหลังจากบำบัดด้วยการกรองแบบเมมเบรน (Membrane Process) สามารถนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยคอก และวัตถุดิบตั้งต้นด้านปิโตรเคมี เพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้ อเล็กซ์ เรฟพาพอร์ต (Alex Rappapprt) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสวิตเตอร์โค (ZwitterCo) ได้พูดถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการกรองแบบเมมเบรน (Membrane Process) ว่าช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้น้ำจืดเพื่อใช้สำหรับการบำบัดน้ำให้น้อยลง