26 กันยายน 2564 ประชากรโคอาลาในออสเตรเลียลดลง 30%

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/604638

มูลนิธิโคอาลาออสเตรเลียเผยข้อมูลล่าสุดว่า ออสเตรเลียมีประชากรโคอาลาลดลงร้อยละ 30 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา จนเหลือไม่ถึง 58,000 ตัวในปีนี้ ลดลงจากที่มีกว่า 80,000 ตัวในปี 2018 โดยที่รัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นรัฐที่มีประชากรโคอาลาลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 41

ประธานมูลนิธิโคอาลาออสเตรเลีย เผยว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าตกใจ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ใดในออสเตรเลียมีแนวโน้มพบประชากรโคอาลาเพิ่มสูงขึ้น มีเพียงพื้นที่เดียวที่มีโคอาลามากกว่า 5,000 ตัว และในบางภูมิภาคมีโคอาลาเพียง 5 หรือ 10 ตัว ทั้งยังระบุเพิ่มเติมว่า ออสเตรเลียจำเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองโคอาลา ก่อนที่สถานการณ์อาจเลวร้ายไปกว่านี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันตกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง เช่น แม่น้ำแห้งขอดเป็นเวลาหลายปี และต้นยูคาลิปตัสที่เป็นแหล่งอาหารหลักของโคอาลาล้มตาย