26 กันยายน 2563 ใจชื้นมาเป็นกอง! ฝนเหนือเติมน้ำ “แควตากแดด” ฟื้น หลังแล้งเป็นทุ่งหญ้ามากว่า 2 ปี

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9630000098532

ฝนที่ตกหนักในเขตจังหวัดอุทัยธานี และเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำสะแกกรัง ช่วงที่ผ่านมาเริ่มทำให้แควตากแดดฟื้นคืนกลับมามีระดับน้ำเพิ่มขึ้น หลังแควน้ำสายนี้แห้งแล้ง ท้องแควมีแต่หญ้ามานานกว่า 2 ปี

โดยมวลน้ำดังกล่าวไหลผ่านพื้นที่ อ. สว่างอารมณ์ ทัพทัน และเมืองอุทัยธานี เข้าสู่แควตากแดด ทำให้ปัจจุบันแควน้ำสายนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกือบถึงท้องสะพาน ก่อนไหลมารวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายฐกร กาญจิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี กล่าวว่า พายุโนอึลพัดผ่านไทยก็ส่งผลดีต่อพื้นที่เรา ทำให้ฝนตกในเขตกำแพงเพชร นครสวรรค์ จนมีน้ำไหลลงมาทางแม่วงก์ แล้วไหลลงมาผ่าน อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ช่วยเรื่องการเกษตร ขณะที่แหล่งน้ำหลายแห่งของอุทัยธานี เช่น เขื่อนทับเสลา ห้วยขุนแก้ว เมื่อเทียบกับปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกันนี้จะพบว่าจะมีปริมาณน้ำที่มากกว่าเล็กน้อย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

โดยน้ำฝนที่ตกมาได้ไหลผ่าน อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เข้ามาสู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ไหลลงลำน้ำหรือแควตากแดด ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ ในส่วนของน้ำที่เรารับขึ้นมานี้ จะเก็บไว้แก้มลิงสามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บไว้ใช้ในการเพาะปลูกในช่วงปลายฤดูฝน และถ้าโชคดียังมีฝนตกลงมาอีก เราก็พยายามเก็บให้มากที่สุด คือพยายามที่จะเก็บให้เต็มทั้ง 7 ลูก ทั้งนี้ ชลประทานอุทัยธานี จะรายงานความคืบหน้า และข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านเกษตรกรได้รับทราบว่าเรามีน้ำแค่ไหน และจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องการเพาะปลูกได้จำนวนเท่าไหร่