26 กรกฎาคม 2565 กนอ.เปิดแผนก่อสร้างป้องกันน้ำท่วม นิคมฯ บางปู เสร็จภายใน 2 ปี

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-990662

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรปราการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมและแนวทางการป้องกันน้ำท่วมทั้งระยะ 1 ปี และระยะ 3 ปี ว่าได้รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่ กนอ. ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการ กนอ. อนุมัติจัดจ้างคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือน ต.ค. 65 และจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 67 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 24 เดือน ในส่วนของการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ การปรับปรุงรางระบายน้ำในถนนพัฒนา 1 การปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตประกอบการเสรี และการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition : ระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์) โดยที่ผ่านมา กนอ. ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูมาอย่างต่อเนื่อง โดยการลดการระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะ รวมทั้งระบายน้ำจากรางระบายน้ำในซอยต่าง ๆ และสูบระบายลงสู่คลองชายทะเล รวมทั้งปิดจุดอ่อนบริเวณแนวขอบคันดินของพื้นที่ที่มีระดับต่ำเพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่

Skip to content