26 กรกฎาคม 2564 ทิ้งขยะชุดตรวจแอนติเจน ฉีดแอลกอฮอล์แล้วมัดใส่ถุง เขียนกำกับ “ขยะติดเชื้อ”

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2149680

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า ตามที่มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองได้นั้น ในขณะนี้สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. ได้กำหนดแนวทางในการกำจัดชุดตรวจหาเชื้อ Antigen Test Self-test โดยใช้แนวทางเดียวกับการจัดการขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ซึ่งจะจัดเก็บรวบรวมด้วยรถเก็บขนแยกเฉพาะขยะติดเชื้อไม่ปะปนกับขยะทั่วไป แล้วนำไปกำจัดอย่างถูกต้องด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่อ่อนนุชและหนองแขม ทั้งนี้ จะประสานสำนักงานเขตเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บขยะติดเชื้อและรวบรวมเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งไม่ปะปนกับขยะทั่วไป

สำหรับการทิ้งชุดตรวจหาเชื้อ Antigen Test Self-test ที่ใช้แล้ว ขอให้แยกทิ้งจากขยะทั่วไป โดยราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนำใส่ถุงที่ปิดสนิท สามารถทิ้งรวมกับขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว โดยมัดปิดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่าหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้อ แยกทิ้งให้กับรถเก็บขนขยะมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ (สีส้ม) ซึ่งตั้งวางในพื้นที่สาธารณะกว่า 1,000 จุด อาทิ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม เช่น ตลาด วัด ชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานเคหะชุมชนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเพิ่มจุดตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยในจุดที่มีความเหมาะสม