26 กรกฎาคม 2563 ค้นพบ ‘แมลงสาบยักษ์’ ในอินโดนีเซีย

ที่มา : naewna.com/lady/507652

นักวิทยาศาสตร์ในอินโดนีเซียค้นพบสัตว์น้ำเปลือกแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลลึก ที่ช่องแคบซุนดาที่อยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรา บริเวณใกล้เคียง คือ มหาสมุทรอินเดีย ที่ระดับน้ำทะเลลึก 957-1,259 เมตร ซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า แมลงสาบทะเลยักษ์ สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นี้จัดอยู่ในตระกูลบาทีโนมัส (Bathynomus) ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเปลือกแข็งขนาดใหญ่ มีลำตัวแบนและแข็งคล้ายกับแมงคาเรือง (woodlice) อาศัยอยู่ในน้ำลึกเมื่อโตเต็มวัย มันมีขนาดเฉลี่ย 33 เซนติเมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มาก ถือเป็นครั้งแรกที่พบสัตว์จำพวกบาทีโนมัสในทะเลลึกของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีการศึกษา ขณะที่จาโย ราห์มาดี รักษาการหัวหน้าฝ่ายสัตววิทยาของ LIPI กล่าวว่า การค้นพบนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพของอินโดนีเซียที่ยังรอการค้นพบ