25 เมษายน 2564 พายุถล่ม “ลำปาง” เสียหายหนัก 3 อำเภอ

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378821973?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics

ได้เกิดวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งผลให้ 3 อำเภอโซนเหนือของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ รับผลกระทบ บ้านเรือนราษฎรของชาวบ้านถูกพายุกระเบื้องได้รับความเสียหาย และมีต้นไม้หักโค่น จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ ซึ่ง 3 อำเภอดังกล่าวข้างต้น อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ คือ อำเภอแจ้ห่ม บ้านวังสัก หมู่ 19 ตำบลแจ้ห่ม จำนวน 17 หลัง บ้านป่าแดด หมู่ 2 ตำบแจ้ห่ม อยู่ระหว่างสำรวจ อำเภอเมืองปาน บ้านท่าเดื่อ หมู่ 7 จำนวน 10 หลัง อำเภอวังเหนือ บ้านผ่าช่อ หมู่1 ตำบลร่องเคาะ จำนวน 20 หลัง เบื้องต้นได้รายงานให้ทางจังหวัดทราบและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว