25 เมษายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกพื้นที่ให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังสิ้นสุดช่วงห้ามเผาตามแผนที่วางไว้

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200425164551032

ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยให้อำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดช่วงเช้าวันที่ 25 เม.ย.2563 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม พร้าว เชียงดาว อมก๋อย และอำเภอแม่แตง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรายงานสาเหตุการเกิดจุดความร้อนที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาไฟป่าในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลัง วันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดช่วงห้ามเผา โดยให้ทุกอำเภอวางแผนบริหารจัดการเศษวัชพืชในพื้นที่ทางการเกษตร ให้เป็นไปตามมาตรการการจัดระเบียบการบริหารจัดการเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม และให้อยู่ในความควบคุมของนายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร้อมทั้งให้มีคนเฝ้าระวังจนกว่าการเผาเศษวัชพืชจะดับสนิท เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งให้ระวังผู้ที่สวมรอยเผาในพื้นที่นอกเหนือจากการได้รับการอนุญาต ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอคอยเฝ้าติดตามและรายงานต่อศูนย์บัญชาการฯ หรือหากจะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการเผา ก็จะเป็นวิธีการที่ดี พร้อมทั้งจะได้มีการประชุมถอดบทเรียนของแต่ละอำเภอในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้นำมาบูรณาการวางแผนเตรียมรับมือในปีต่อไป

อย่างไรก็ตาม วันที่ 28 เมษายนนี้ จะมอบกล้าไม้ให้กับทุกอำเภอนำไปเพาะพันธุ์และเตรียมการปลูกพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้มงคลจากกรมป่าไม้ จำนวน 700,000 ต้น ส่วนประชาชนที่สนใจต้องการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ ลำไย ลิ้นจี่ กาแฟ หรือพืชเศรษฐกิจอื่น สามารถนำมามอบให้ได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2808