25 เมษายน 2563 มาแรงมาก! “กทม.” กระโดดอันดับ 6 เมืองฝุ่นโลก “ชม.” หล่นที่ 10

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/150261

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 25 เม.ย.63 เวลา 07.00 น. พบว่าค่าฝุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระหว่าง 14 – 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 2 พื้นที่ สูงสุดคือที่ ส้ม 2 เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 56 ไมโครกรัม และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 11-37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งกรมควบคุมมลพิษ ระบุ คุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.อยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ค่าฝุ่นไม่เกินเกณฑ์ทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม หากสังเกตด้วยตาเปล่าจะพบว่าเช้าวันนี้อากาศในพื้นที่กทม.ค่อนข้างขมุกขมัวไม่แจ่มใส

ด้าน WWW.IQAIR.COM ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ โดยรายงานแบบเรียลไทม์วันที่ 25 เม.ย.63 เวลา 08.50 น. พบว่าเช้านี้ กทม.ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 6 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 114 US AQI ขณะเมือง เชียงใหม่อยู่ในลำดับ 10 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 106 US AQI