25 สิงหาคม 2565 มอดไม้ยะลาลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบเพิ่ม 2 จุด

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9650000081203

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ โดยเจ้าหน้าที่พบเศษไม้แปรรูปตามเส้นทาง จึงตามรอยไปตรวจพบการลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ และตัดไม้ทำลายแผ้วถางป่า จำนวน 2 จุด ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สถานที่เกิดเหตุท้องที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ บริเวณท้องที่กลุ่มบ้านสิบหลัง บ้านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ต้นน้ำคลองลือเน็ง ภายหลังเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่มอบหมายให้ นายมะซิ อุเซ็ง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) ดำเนินการจัดทำบันทึกรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป