25 สิงหาคม 2563 ไอเดียบรรเจิด! เพิ่มภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น “มลพิษของก้นบุหรี่ต่อสิ่งแวดล้อม”

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000086891

แคมเปญของศิลปินชาวฝรั่งเศส alice amiel นำเสนอข้อความในเชิงป้องกันทางนิเวศวิทยาบนซองบุหรี่ เพื่อจะให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนัก และใส่ใจในการทิ้งก้นบุหรี่อย่างถูกที่ถูกทาง คือ ทิ้งลงถังขยะ หรือที่เขี่ยบุหรี่
เนื่องจากภาพและคำเตือนบนซองบุหรี่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่มองเห็น และหยุดการทิ้งก้นบุหรี่อย่างมักง่ายบนพื้นถนน ชายหาด หรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งเพิ่มเติมจากแต่เดิมที่มีแต่ภาพน่ากลัว อันเป็นผลลัพธ์ของการสูบที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ทั้งต่อผู้สูบและคนใกล้ชิดที่ได้รับควัน Amiel นำเสนอแคมเปญใหม่ เพราะต้องการให้ผู้สูบบุหรี่ทิ้งก้นบุหรี่อย่างถูกที่ถูกทาง ภาพและข้อความคำเตือนบนซองบุหรี่ที่นำเสนอ เช่น “ก้นบุหรี่เป็นผลของการตายของสัตว์ทะเลเป็นอันดับหนึ่ง”
“ก้นบุหรี่หนึ่งชิ้น ทำให้น้ำเสียถึง ๔๐๐ ลิตร”
“ก้นบุหรี่หนึ่งชิ้นใช้เวลาย่อยสลายไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี”

ปัจจุบันก้นบุหรี่เป็นขยะอีกประเภทที่จัดการยาก เนื่องจากมีชิ้นเล็ก แต่กลับก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสูงมาก เพราะไส้กรองทำมาจากพลาสติกเซลลูโลสอะชิเดท เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้เวลาย่อยสลาย ๑๐ – ๑๕ ปีในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะมีก้นบุหรี่ที่ทำจากธรรมชาติได้ แต่บริษัทบุหรี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเลือกใช้ เพราะเขาอาจคิดว่าไหนๆ บุหรี่ก็ทำลายสุขภาพอยู่แล้ว จะทำลายโลกไปด้วยก็คงไม่เป็นไรหรือไม่ รู้หรือไม่!! เมื่อถูกทิ้งตามข้างถนนอาจเป็นขยะที่อุดตันทางระบายน้ำ ก่อปัญหาน้ำท่วมขัง หรืออาจถูกน้ำพัดพาลงคูคลอง จนลงสู่ทะเล อาจจะถูกกลืนกินโดยนก และปลา พบก้นบุหรี่ในท้องปลา วาฬ นก และสัตว์ทะเลอื่นๆ ก้นบุหรี่จะไปปิดกั้นระบบย่อยอาหาร และสัตว์จะดูดซึมเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และยังก่อให้เกิดสารเคมี เช่น แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนูตกค้างในพื้นดิน และน้ำ ปนเปื้อนไปกับห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าคนเรากินเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้ คงไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น และการสูบบุหรี่ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มีรายงานระบุว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ร้อยละ ๑๐ ของไฟไหม้ทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๓ แสนคน ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เพิ่มขึ้น สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินเท่ากับสองหมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์ มีรายงานระบุว่า ที่ประเทศออสเตรเลีย สาเหตุของไฟไหม้กว่า ๔,๕๐๐ ครั้งในแต่ละปีเกิดจากบุหรี่