25 สิงหาคม 2563 จ. สุโขทัยยังวิกฤต อ่วม ๓ อำเภอ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_755197/

นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่า เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองสุโขทัย อ. สวรรคโลก และ อ. ศรีสำโรง เป็นผลมาจากมวลน้ำเหนือจาก จ. แพร่ไหลมาสมทบที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น จุดที่หนักที่สุดคือ อ. เมืองสุโขทัย เพราะกระแสน้ำไหลแรงกัดเซาะคันดินบริเวณถนนเลียบแม่น้ำยม หมู่ ๑ บ้านวังหิน และหมู่ ๗ บ้านบางสงฆ์ ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย เป็นพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นแม่น้ำยมที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จระยะทาง ๑,๓๐๐ ม. คันดินพังทลาย ๓ จุด ทำให้มวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร ปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงไปสู่ อ. กงไกรลาศ และไหลเข้าสู่ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลกต่อไป