25 สิงหาคม 2563 ข่าวดี! สหรัฐอเมริกาจ่อคืนทับหลังปราสาทเขาโล้น – หนองหงส์กลับไทย

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/295785

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดี โบราณวัตถุที่ติดตาม ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ. สระแก้ว และทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ ที่จัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา และทางพิพิธภัณฑ์ฯ ยอมรับว่าทับหลังทั้ง ๒ รายการ เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย

ทั้งนี้ กรมศิลปากรรายงานความคืบหน้าถึงนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรายงานถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย มอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทยกลับคืนสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการผ่านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือติดตามทวงคืนโบราณวัตถุถึงสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) ประเทศสหรัฐอเมริกา และส่งข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน ยืนยันว่าโบราณวัตถุนั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้ถูกลักลอบนำออกไปโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย