25 มีนาคม 2564 จ. แม่ฮ่องสอนพ้นเส้นตายห้ามเผา ควันไฟป่าปกคลุม ๗ อำเภอหนาทึบ

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/561609

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA รายงานผลการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS สรุปจุดความร้อนรายประเทศ พบมากที่สุดคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๗,๘๗๕ จุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑,๔๔๖ จุด และราชอาณาจักรกัมพูชา ๙๗๓ จุด สรุปจุดความร้อนประเทศไทยรวม ๘๘๗ จุด พบมากที่สุดคือ จ. แม่ฮ่องสอน ๗๕ จุด เพชรบูรณ์ ๕๓ จุด และลพบุรี ๔๑ จุด จุดความร้อนภาคเหนือรวม ๔๗๑ จุด พบมากที่สุดคือ จ. แม่ฮ่องสอน ๗๕ จุด เพชรบูรณ์ ๕๓ จุด และอุตรดิตถ์ ๓๙ จุด กรมควบคุมมลพิษรายงานค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน วัดได้ ๑๑๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่เดือน ก.พ. มีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่องเป็นเวลา ๓๓ วัน สาเหตุมาจากควันไฟป่าที่หนาทึบ บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้ามเผาป่าเด็ดขาดต่อเนื่องมา ๒ สัปดาห์ ได้สิ้นสุดในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่ยังพบว่า ถึงแม้จะมีคำสั่งห้ามเผาและจับกุมผู้กระทำผิด พบประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐแต่อย่างใด การแก้ไขปัญหาไฟป่า ทางศูนย์อำนวยการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ. ปาย อ. ปางมะผ้า อ. ขุนยวม อ. แม่ลาน้อย อ. แม่สะเรียง และ อ. สบเมย จัดเจ้าหน้าที่ ออกไปดับไฟป่าทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง