25 มีนาคม 2563 ไขความลับวาฬและโลมาว่ายน้ำสร้างหุ่นยนต์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1802746

การพัฒนายานยนต์ใต้น้ำจำเป็นมากที่ต้องเข้าใจวิธีการว่ายน้ำของโลมาและวาฬอย่างลึกซึ้ง ล่าสุดวิศวกรด้านวิศวกรรมเครื่องกลและกลศาสตร์มหาวิทยาลัยลีไฮ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เผยการวิจัยรูปแบบและประสิทธิภาพการว่ายน้ำของสัตว์ทั้ง 2 ชนิด ด้วยการจำลองเชิงตัวเลขการสั่นที่ครีบหางของวาฬและโลมา 5 สายพันธุ์ เพื่อคาดการณ์จำนวนการเคลื่อนไหวของครีบที่ถูกปรับให้เข้ากับรูปร่างที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสัตว์ เพราะครีบหางของสัตว์อย่างวาฬและโลมามีรูปร่างที่หลากหลาย วิธีการขยับครีบของพวกมันก็แตกต่างกันไป ทีมวิจัยเผยว่า การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับรูปร่างและการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยจะให้สมการการออกแบบขั้นพื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์ใต้น้ำทำหน้าที่เหมือนวาฬหรือโลมา ซึ่งปัจจุบันสมการเหล่านี้ยังไม่มี และเครื่องจักรที่มีอยู่ก็ขนาดใหญ่มาก ดังนั้น หุ่นยนต์เลียนแบบโลมาและวาฬจะช่วยนักวิจัยทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับวิธีที่สัตว์ว่ายน้ำ และเข้าใจพฤติกรรมของพวกมันได้ดีขึ้น รวมถึงจะใช้ตรวจจับเรือดำน้ำ ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อประชากรปลา

Skip to content