25 มกราคม 2565 เข้าตรวจสอบสาเหตุและเฝ้าระวังผลกระทบจากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันอับปาง จ. ชุมพร

ที่มา: https://tna.mcot.net/business-868819

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวถึงเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันดีเซลกว่า 5 แสนลิตรชื่อ ป. อันดามัน 2 ของบริษัทไทยแหลมทองค้าน้ำมันประมง จำกัด อับปางกลางอ่าวไทยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รายงานผลการตรวจสอบความรุนแรงเบื้องต้นของสถานการณ์ว่า ยังอยู่ในระดับ 1 (Tier I) โดยมีน้ำมันรั่วไหลขนาดเล็กไม่เกิน 20 ตันลิตร ซึ่งจะต้องใช้ทุ่นกักเก็บน้ำมัน (Boom) ความยาวกว่า 800 ม. พร้อมใช้สารขจัดคราบน้ำมันกว่า 700 ลิตร เพื่อจัดการคราบน้ำมันดังกล่าว แต่ยังคงต้องเฝ้าสังเกตการณ์ในพื้นที่ หากสถานการณ์ถูกยกระดับเป็นระดับ 2 (Tier II) โดยมีน้ำมันรั่วไหลราว 20–100 ตันลิตร ทางกองทัพเรือจะจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการขจัดคราบน้ำมันตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งทราบว่า อยู่ระหว่างเตรียมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า กำชับให้กรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประสานความร่วมมือกับทหารเรือ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชม. แล้วรายงานผลการดำเนินงานทุกระยะ พร้อมประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบทั้งปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อกำจัดคราบน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงของการรั่วไหลของน้ำมันในครั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียน และหาแนวทางการป้องกันในอนาคต นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า เรือบรรทุกน้ำมันดีเซลป. อันดามัน 2 อับปางกลางอ่าวไทย ห่างจากปากน้ำชุมพรประมาณ 24 ไมล์ทะเล หรือ 45 กม. ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. โดยเรือบรรทุกราว 5 แสนลิตร หรือประมาณ 415 ตัน ซึ่งขณะนี้มีแผนทำงานร่วมกับกองทัพเรือซึ่งจัดเรือหลวงบางระจัน พร้อมยานสำรวจใต้น้ำติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือแจ้งถึงแนวทางการไขปัญหาเรือบรรทุกน้ำมันอับปางบริเวณกลางอ่าวไทย ซึ่งเบื้องต้นตรวจสอบพิกัดจุดเกิดเหตุพบว่า มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ 2 แหล่งในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ แหล่งปะการังบริเวณเกาะง่ามใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของจุดเกิดเหตุ ห่างประมาณ 25 กม. เนื้อที่ 37 ไร่ รวมถึงบริเวณ อ.ปะทิว เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร และแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ่อเมา และอ่าวทุ่งมหา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 32 กม. ครอบคลุมพื้นที่กว่า 114 ไร่ จากการสังเกตเบื้องต้นและจากการบินสำรวจของเจ้าหน้าที่พบคราบน้ำมันเป็นฟิล์มบาง ๆ ที่ผิวน้ำ บางจุดมีแผ่นน้ำมันลอยเห็นชัดและมีกลิ่นแรง แต่เป็นบริเวณไม่กว้างมาก พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่า ทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลมจะพัดขึ้นไปบริเวณทิศเหนือของจุดเกิดเหตุซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อแหล่งปะการังและหญ้าทะเล