25 มกราคม 2564 กรุงเทพฯ เช้านี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ มีแนวโน้มลดลง

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2019257

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงพบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง ๒๐ – ๔๖ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)