25 มกราคม 2563 แม่น้ำโขงวิกฤตแห้งขอด โขดหินโผล่เดินข้ามไปฝั่งลาวได้

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/regional/753862

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.อุบลราชธานี ล่าสุดน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน  อ.โขงเจียมแห้งขอด ยาวหลายกิโลเมตร มองเห็นโขดหินโผล่ขึ้นมา จนสามารถเดินข้ามไปถึงฝั่งประเทศลาวได้ ซึ่งบริเวณแม่น้ำโขง ที่น้ำแห้งมากที่สุดอยู่ที่ เขตพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ ประชากร 5,000 กว่าคน  10 หมู่บ้าน ที่บ้านท่าล้ง บ้านห้วยไผ่ บ้านหนองผือน้อย บ้านตามุย แก่งพิศมัย แก่งวังผา บริเวณใกล้อุทยานผาแต้ม อ.โขงเจียม น้ำแห้งยาวหลายกิโลเมตร

สำหรับการที่แม่น้ำโขงแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงน้ำจืด หาปลา สัตว์เลี้ยง วัว ควาย ขาดน้ำดื่ม การเกษตร พืชสวนผัก ผลไม้ พืชไร่หลายชนิดได้รับเสียหาย เนื่องจากขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านที่อาศัยเดือดร้อน อย่างหนัก ชาวบ้านที่เลี้ยงวัว ควายริมแม่น้ำโขงต้องต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินในป่าในเขาเนื่องจากที่ลุ่มริมน้ำโขงน้ำแห้งมีแต่โขดหิน ประกอบกับหนองน้ำ แอ่งน้ำในหมู่บ้านน้ำแห้งหมด