25 มกราคม 2563 เชือดรถก่อมลพิษ ตัวการ PM2.5 โทษปรับเงิน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1755646

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังประชุมประสานแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ว่า สั่งให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถทุกประเภทที่ใช้เชื้อเพลิงสร้างมลภาวะให้เกิดปัญหา PM 2.5 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จากนั้นให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา หากเห็นชอบก็ให้ดำเนินการทันที คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 63 เบื้องต้นจะดำเนินการกับรถทุกประเภทที่ใช้เชื้อเพลิงสร้างมลภาวะ